MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Mudanya'da iz bırakanlar (10)

Yaşadığı konak müze olan TAHİR PAŞA

Asıl adı Seyyit Mehmet Tahir Paşa'dır.  XIX. yüzyılda yaşamış Bursalı bir Osmanlı Paşası'dır. Bursa'da ve Mudanya'da konakları bulunmaktadır. Osmanlı sarayına yakın bir zattı. Padişah Abdülaziz ve Mehmet Reşat'ın Bursa'ya geldiklerinde bunun konaklarında ağırlandıkları yıllardır söylenegelmiştir. 

Anlaşıldığı kadarıyla XVIII. yüzyıl sonlarında doğma olasılığı yüksektir. 1830'larda Mudanya kazası Voyvodası (Kaim-kam'ı) olan Tahir Ağa, 1840'larda 500 kuruş maaşla 'Eyalet Meclisi'ne üye seçilmiştir. 1843'te devlet ricalinin tavsiyesi ve hükümet tarafının da uygun görmesiyle, kendisine 'Kapıcıbaşılık' rütbesi verilerek taltif edilmiştir. Hakkındaki isnatsız iddialarla bir süre görevinden uzaklaştırılmış, dört yıl sonra da servet ve nüfuzuyla orantılı bir şekilde resmi statüsü yeniden yükseltilerek, 1849'da işlevi değişen meclise tekrar girmiştir. 1861'de 'Rumeli Beylerbeyliği' payesiyle birlikte kendisine 'paşalık rütbesi' de verilerek 'Hüdavendigâr Vilâyeti Mutasarrıflığı'na (Kaymakam ile Vali arasında bir makam) tayin edilmiştir. Hicrî 1288 (M.1874) tarihli 'Hüdavendigâr Vilâyeti Salnamesi'nde; Bursa'dan Saadetli Paşa Hazretleri; 27 Kasım 1861 ile 30 Mayıs 1862 tarihleri arasındaki 6 aylık dönemde mutasarrıflı olarak gösterilmiş, ancak 'rahmet-ül aleyh' ibaresiyle söz konusu salnamenin hazırlandığı o sırada hayatta olmadığı belirtilmiştir.

Vefatında İstanbul'da Eyüp Sultan Camii Haziresi'ne defnedilmiştir. Tahir Paşa ve ailesi 'Nakşi-i Bendi Tarikatı'nın önde gelenlerindendi. Bununla birlikte 'Mevlevi' dergâhlarında da bulunmuştur. Osmanlı'nın Mekke'deki Müslümanlarca kutsal sayılan Kâbe'ye her yıl gönderilen 'Surre Alayı'nın da bir süre yöneticiliğini yapmıştır.

Tahir Paşa'nın Bursa'nın Tahtakale Semti'nin güneyindeki İnebey Mahallesi'nde de büyük bir konağı vardı. Aile daha sonraki yıllarda 'Emir Sultan Semti'nde ikamet etmeye başlamıştır.

İstanbul-Eyüp'teki Türbesi'nde yer alan kayıtta, ölüm tarihi; 1287 Receb 22 (18 Ekim 1870) olarak gösterilmiştir.

Hüve’l-Hayyü Lâ Yemût Sâbıkan Hudavendigâr eyâleti Mutasarrıfı olub Emînü’l-Hacc Kâimmakâmlığıyla Sürre-i Hümâyûn emânetine me’mûren azîmet üzre iken irtihâl-ı dâr-ı bekâ iden Seyyid Mehmed Tâhir Paşa merhûmun ve kâffe-i ehl-i imânın rûh-ı şerîflerine rızâen lillâhi’l-Fâtiha fî 22 Receb sene 1287 (18 Ekim 1870)

TORUNLAR AGÂH BURSALI VE MEMDUH GÖKÇEN

Agâh Bursalı ve Memduh Gökçen, Mudanya'daki dedeleri Tahir Paşa'ya ait ve onun adıyla anılan görkemli konağı restore ettirip 'müze ev'  haline gelmesinde maddi ve manevi katkılarda bulunmuşlardır. Önce 'Kültür Bakanlığı'na, Temmuz 2015'te de burayı 'müze/ev' olarak 'Mudanya Belediyesi'ne devretmişlerdir. Bu davranışlarıyla ilçe kültür yaşamına önemli bir katkı sağlamışlardır. Konağın arsası 905 metrekaredir.

1724 yılı yapımı olan 18 odalı bu konak, daha sonra Tahir Paşa Ailesi'ne geçiyor. Bina Osmanlı'nın 'Lâle Devri' mimarisi ile inşa edilmiştir. İki katlıdır.

Söz konusu müze evde sergilenen çok değerli eşyalar vardır. Bir kere binanın içi ve dış mimarisi alışılmışın dışında güzel bir estetik görünüm sergilemektedir. Temeller su basman seviyesine değin taşla örülmüştür. Taban ve tavanlar tahta ile kaplanmıştır. Haremlik ve selamlık bölümleri vardır. Baş oda 'Lale Devri'ne has çiçek ve meyve motifleriyle bezenmiştir. Odalar birbirinden güzel ve değerli eşyalarla döşenmiştir. Bunlarla birlikte çerçevelenmiş padişah fermanı, büyük salonun tavanında asılı ördekli Fransız avizesi, camlı bir vitrin içindeki İran Şahı'nın gönderdiği söylenen el yapımı altın kaplama saat, Kafkas Kartalı Şeyh Şamil'in hediye ettiği yamçı, silahlar, giyim eşyaları, göz alıcı mobilyalar, müzik aletleri, mutfak eşyaları gibi sayısız değerli obje insanda hayranlık uyandırıyor. Sergilenen eşyalar arasında bunlarla birlikte, binanın XX. yy.daki sahibinin Rus Manol ustaya yaptırmış olduğu da bulunuyor. 

Konağın 'başodası'nın giriş kapısının üst kısmında Arap harfleriyle yazılmış ancak kazınmaya çalışıldığından zar zor okunan bir dua yazısı bulunuyor:

            “Bu bab'a neşredüp safa kesp eyle gül-ü cana.

            Nankırın sim-ü zer ile açıktır dilber-i rana.

            İlâhi feyz-ü lütfün'e kerem babın küşat eyle.

            Bu hane sahibinin daima ömrün müjdad eyle.”

            Sene 1137”

Günümüz Türkçesi ile yazılışı ve anlamı şu şekildedir:

            “Bu kapıya yazılıp sefalan ey sevgili.

            Parasını gümüş - altın eyle açan her güzele.

            İlahî, lütfunla cömertlik kapısını açık tut.

            Bu hane sahibinin ömrünü hep uzun eyle.

            Milâdî 1724”

 

Agâh Bursalı, 2003-2004 öğretim yılında 3-6 yaş arası çocukların bakımı ve eğitimi için, ilçe stadyumunun güney tarafında kendi adıyla anılan bir kreş yaptırdı.

2006 yılında yaşlılara hizmet etmek amacıyla temeli atılan 'huzurevi', daha sonra U. Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi'ne dönüştürüldü ve ilave edilen 'Nuran-Agâh Bursalı Kız Öğrenci Yurdu' ile birlikte 14 Şubat 2008'de hizmete girdi.

Bunun yanında tarihi 'Hasan Paşa Hamamı'nın restorasyonuna da katkı koymuştur. Ayrıca Mudanya'ya bir kent gömütlüğü yeri bağışlamıştır.

2009 yılından itibaren 'Darüşşafaka Cemiyeti Yüksek Danışma Kurulu' üyesi olarak görev yapmıştır. 2019 yılı Ocak ayında Bursa'da vefat etmiştir.

 

Haftaya: Joseph Von HammerAktüel  KATEGORiSiNDEN HABERLER

Güzelyalı Halk Dansları sezonu açtı

Güzelyalı Halk Dansları sezonu açtı Ünü ülke sınırlarını aşan Güzelyalı Gençlik Spor Kulübü bünyesindeki Güzelyalı Halk Dansları Topluluğu, 2020 yılını...

Lösemili çocuklara 'Ritim' tuttular

Lösemili çocuklara 'Ritim' tuttular Mudanya Ateşi Ritim Topluluğu Çalışma ve Geliştirme Derneği üyeleri, LÖSEV'in "yeni yıla merhaba" etkinliğinde ...

Güzelyalı'da solucan gübresi bilgilendirmesi

Güzelyalı'da solucan gübresi bilgilendirmesi Üretim tesisi Bolu'da bulunan Dost Organik Tarım firması, Güzelyalı Çiftçiler Derneği üyelerini organik solucan...

600. yıl anısına fotoğrafladı ve anlattı

600. yıl anısına fotoğrafladı ve anlattı Bursa Yeşil Camii'nin inşasının 600. yıl anısına TKG Otomotiv'in kurucusu İrfan Demirdüzen'in fotoğrafl...

Enginar Dükkanı'nda kuymak keyfi

Enginar Dükkanı'nda kuymak keyfi Karadeniz mutfağının olmazsa olmaz lezzeti olarak nitelendirilen mıhlama ya da diğer adıyla kuymak, Sinan Şentürk&...

Mudanya Huzur'da âşıklar günü

Mudanya Huzur'da âşıklar günü Mudanya'nın Yıldıztepe mevkiinde konuklarına tatil konforunda ikinci baharı yaşatan Mudanya Huzur Özen Yaşlı Ko...

ÇYDD'lilerin zeytin safarisi

ÇYDD'lilerin zeytin safarisi İstanbul Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Çevre Kolu Üyesi Zümrüt Beyhan'ın organize ettiği zeytini yeri...

Enginar Dükkanı'nda bardakta çorba keyfi

Enginar Dükkanı'nda bardakta çorba keyfi Mudanya Meyve Üreticileri Birliği üyesi Sinan Şentürk'ün işleticiliğini yaptığı Enginar Dükkanı'nda karton ...

Mudanya'da iz bırakanlar (26)

Mudanya'da iz bırakanlar (26) ntik Dönem'den Günümüze MUDANYA'DA İZ BIRAKANLAR – 26 // Yazanlar: Namık Kemal Şahintürk / Hüseyin Genç
Perihan Dirican Perihan Dirican
Onu al, bunu sakla!
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Efraim Pala Efraim Pala
İstanbul Kanalı neleri değiştirecek?
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
ABD'nin aldığı karar tesadüfü olamaz!
Tevhide Türken Tevhide Türken
Adam ve ağaç
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Zamanın çomarı
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Marmarabirlik yönetimi çare değil, bahane üretiyor! (4)
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko
Metin Sezgin Metin Sezgin
Ne mutlu Türküm diyene
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Temizlik Hattı derman olamadı!
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
11. yıl mutluluğu

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 16/01/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 09/01/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 26/12/2019

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 19/12/2019

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 12/12/2019

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 05/12/2019

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci