Myrleia için iptal başvurusu!


Açıklama: Mudanya Belediyesi, Myrleia Antik Kenti'nin kalıntılarının bulunduğu AVM'nin Yapı Kayıt Belgesi'nin iptali için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü'ne başvuru yaptı
Kategori: Yerel
Eklenme Tarihi: 31 Aralık 2018
Geçerli Tarih: 19 Haziran 2019, 17:52
Site: MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
URL: http://mudanyagazetesi.com/haber_detay.asp?haberID=3999


Mudanya Belediyesi, TBMM'nde CHP'li Bursa Milletvekili Av. Nurhayat Altaca Kayışoğlu tarafından taşınan konu ile ilgili “Arkeolojik Sit Alanları imar barışından yararlanmıyor” yanıtını veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un açıklamasının ardından harekete geçti. Mudanya Belediyesi avukatlarınca yapılan başvuruda, Arkeolojik Sit Alanları'nda alınmış olan Yapı Kayıt Belgeleri'nin hukuken geçerli olmadığı ifade edilerek belgenin iptali istendi.

Belediye başvurusunda, “3194 Sayılı İmar Kanunu’nun ‘İstisnalar’ başlığı altında incelenen 4. maddesinde açık biçimde beyan edildiği üzere; 2634 sayılı Turizmi Teşvik Kanunu, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, bu kanunun ilgili maddelerine uyulmak kaydı ile 2960 sayılı İstanbul Boğaziçi Kanunu ve 3030 sayılı Büyükşehir Belediyelerinin Yönetimi Hakkında Kanun ile diğer özel kanunlar ile belirlenen veya belirlenecek olan yerlerde, bu kanunun özel kanunlara aykırı olmayan hükümleri uygulanır.’ Madde hükmünde açık şekilde beyan edildiği üzere; Yapı Kayıt Belgesi, İmar Kanunu’na eklenen geçici 16. Madde ile yürütülmekte olup, sadece İmar Kanunu kapsamındaki işlemlere ilişkin alınabilmektedir. Özel kanunlara tabi yerlerde vatandaş Yapı Kayıt Belgesi için başvurmuş ve ilgili belgeyi almış olsa dahi, Yapı Kayıt Belgesi’nin bir hak doğurmayacağı İmar Kanunu’nun 4. Maddesi’ne göre açıktır" görüşünü savundu.

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, Kültür ve Turizm Bakanı Nuri Ersoy'un da kanunu açık bir şekilde dile getirdiğini belirterek, " Mudanyalı hemşerilerime söz verdim. Myrleia bizim kırmızı çizgimiz. Yasalar açık. En acil şekilde Yapı Kayıt Belgesi'nin iptal edilmesini, söz konusu alanda arkeolojik kazıların yeniden başlatılarak tarih ve turizm değerimizin gün yüzüne çıkarılmasını istiyoruz” dedi.