MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Metin Sezgin

Darbe Anayasası iddiası

18 Ocak 2016, 13:40

Metin Sezgin


Siyasal iktidar “Yeni Anayasa“ yapma iddiasında temel gerekçe olarak 1982 Anayasası’nın bir darbe anayasası olduğunu ileri sürmektedir. 12 Eylül 1980 darbesinin, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı, CIA’nın 1970’lerdeki Türkiye şefi olan Paul Henze’nin Başkan Jimmy Carter’e, “Ankara’daki çocuklar başardı” demesiyle, ABD destekli olarak gerçekleştirildiği kuşkusuzdur. 12 Eylül 1980 darbesi gerçekten ABD patentlidir. Hazırlıklarının Batı Emperyalizmi’nin ajanları vasıtasıyla ülkemizde sağ-sol çatışması yaratarak Türk gençleri birbirleriyle vuruşturmuş, ülkemizde bir kaos ortamı yaratılarak 12 Eylül ‘ün, 10 yıl önceden 1970’li yıllara dayanan emperyalist bir plan uyarınca yapılmıştır.

Ancak 1982 Anayasası’nda şimdiye kadar 83 kez değişiklik yapılarak Anayasamız, “Darbe Anayasası” olma niteliğini büyük ölçüde yitirmiştir. Anayasamızın geçici maddeler hariç 174 maddeden oluştuğu dikkate alınırsa, bu değişiklerle Anayasamızın hukuki yapısı büyük ölçüde değişmiştir. Bu nedenle darbe anayasası iddiası havada kalan bir iddiadır. Diğer önemli bir konu, TBMM’de gurubu olan siyasal partilerce yeniden oluşturulacak bizce TBMM, kurucu bir meclis niteliğinde olmadığı için “Yeni Bir Anayasa Yapma Yetkisi olmayan” bir meclisçe ve yine bu konuda Anayasa Hukuku ilkeleriyle bağdaşmayan ancak kurulması planlanan Anayasa Komisyonu’nda CHP ve MHP yetkilileri sadece Anayasamızın ilk üç maddesi üzerinde durulmakta ve bu üç maddenin değiştirilmeyeceği konusunda Türk Milleti’ne güvence vermeye çalışIlmaktadır. Devletimizin şeklinin “Cumhuriyet” olduğu, Cumhuriyetin niteliklerini, devletimizin bütünlüğünü, resmi dilimizin Türkçe olduğunu, bayrağımızın ay yıldız al bayrak olduğunu, Milli Marşımızı ve Başkentimizi belirleyen bu ilk 3 maddenin değiştirilmemesi elbette çok önemlidir. Ancak şahsi kanaatime göre bu 3 madde kadar önemli, “Egemenliğin kime ait olduğunu” vurgulayan Anayasamızın 6. maddesi, Türk olmayı ve Türk vatandaşlığını tarif eden 66. madde, “İdarenin Bütünlüğü Esasını” hüküm altına alan 123. madde, İnkılap Kanunlarının Korunmasını düzenleyen 174. maddesi ve Anayasamızın aşağıda yazdığım BAŞLANGIÇ KISMI’da ilk 3 madde kadar önemlidir.

Her Türk vatandaşının ezbere bilmesi gerekli Anayasamızın başlangıç kısmı şöyledir:

“…Türk Vatanı ve Milletinin ebedi varlığını ve Yüce Türk Devletinin bölünmez bütünlüğünü belirleyen bu Anayasa, Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, ölümsüz önder ve eşsiz kahraman Atatürk’ün belirlediği milliyetçilik anlayışı ve O’nun inkılâp ve ilkeleri doğrultusunda; Dünya milletleri ailesinin eşit haklara sahip şerefli bir üyesi olarak, Türkiye Cumhuriyeti’nin ebedi varlığı, refahı, maddî ve manevî mutluluğu ile çağdaş medeniyet düzeyine ulaşma azmi yönünde; Millet iradesinin mutlak üstünlüğü, egemenliğin kayıtsız şartsız Türk Milletine ait olduğu ve bunu millet adına kullanmaya yetkili kılınan hiçbir kişi ve kuruluşun, bu Anayasada gösterilen hürriyetçi demokrasi ve bunun icaplarıyla belirlenmiş hukuk düzeni dışına çıkamayacağı; kuvvetler ayrımının, devlet organları arasında üstünlük sıralaması anlamına gelmeyip, belli Devlet yetki ve görevlerinin kullanılmasından ibaret ve bununla sınırlı medenî bir işbölümü ve işbirliği olduğu ve üstünlüğün ancak Anayasa ve kanunlarda bulunduğu; hiç bir faaliyetin Türk millî menfaatlerinin, Türk varlığının, devleti ve ülkesiyle bölünmezliği esasının, Türklüğün tarihî ve manevî değerlerinin, Atatürk milliyetçiliği, ilke ve inkılâpları ve medeniyetçiliğinin karşısında korunma göremeyeceği ve lâiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duygularının, devlet işlerine ve politikaya kesinlikle karıştırılamayacağı; her Türk vatandaşının bu Anayasadaki temel hak ve hürriyetlerden eşitlik ve sosyal adalet gereklerince yararlanarak millî kültür, medeniyet ve hukuk düzeni içinde onurlu bir hayat sürdürme ve maddî ve manevî varlığını bu yönde geliştirme hak ve yetkisine doğuştan sahip olduğu; Topluca Türk vatandaşlarının millî gurur ve iftiharlarda, millî sevinç ve kederlerde, millî varlığa karşı hak ve ödevlerde, nimet ve külfetlerde ve millet hayatının her türlü tecellisinde ortak olduğu, birbirinin hak ve hürriyetlerine kesin saygı, karşılıklı içten sevgi ve kardeşlik duygularıyla ve “Yurtta sulh, cihanda sulh” arzu ve inancı içinde, huzurlu bir hayat talebine hakları bulunduğu; fikir, inanç ve kararıyla anlaşılmak, sözüne ve ruhuna bu yönde saygı mutlak sadakatle yorumlanıp uygulanmak üzere, Türk Milleti tarafından demokrasiye âşık, Türk evlatlarının vatan ve millet sevgisine emanet ve tevdi olunur”

CHP ve MHP’nin ülkemizdeki rejimi değiştirme iddiasında olanlarla, yani Anayasamızın yukarıda belirttiğim başlangıç kısmını ve ilgili maddelerini değiştirme niyetinde olanlarla aynı masaya oturmaması gerekir. Çünkü Türk Milleti’nin bu konudaki baskın iradesine rağmen Türksüz ve Atatürk’süz bir Türkiye Cumhuriyeti Anayasası yapmaya hiç kimsenin gücü yetmeyecektir.

Bu duygu ve düşüncelerle yeni yılın Türk Milleti’ne güzellikle ve mutluluklar getirmesini Yüce Allah’tan diliyorum.

NE MUTLU TÜRK’ÜM DİYENE!

Bu makale 1707 defa okunmuştur.

Perihan Dirican Perihan Dirican
Yasak elma, yasak sokaklar
Metin Aytürk Metin Aytürk
Virüs mü? Bakteri mi? Mikrop mu?
Efraim Pala Efraim Pala
Koronavirüs ile temizliği hatırladık
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Hayatın hakikati
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
CHP nerededir?
Tevhide Türken Tevhide Türken
Bir Türk Generali -2-
Metin Sezgin Metin Sezgin
Her birimiz Mustafa Kemal Atatürk olmalıyız (2)
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Temizlik Hattı derman olamadı!
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
11. yıl mutluluğu

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 26/03/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 19/03/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 12/03/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 05/03/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 28/02/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 20/02/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci