MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Metin Sezgin

Anayasa Değişikliğiyle Ne Amaçlanıyor -2)

12 Ocak 2017, 16:32

Metin Sezgin


Anayasa değişikliği tasarısı ile ilgili olarak  Mudanya Mektubu'nda daha önce ilk beş maddenin tam metinini yayınlamıştık. TBMM Anayasa Komisyonu kararıyla 18 maddeye indirilen tasarının görüşülmesine 9 Ocak 2017 günü TBMM'de başlandı. Anayasa değişikliğinin tam metninin  şimdiye kadar hiçbir gazetede yayınlandığını görmedim. Maddelerin tam metnini görmeden, değişikliğin neyi amaçladığını tam olarak kavrayabilmek de mümkün değildir.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin şimdilik  ilk 6 maddesinin tam metninin MUDANYA Gazetesi'ndeki köşemde yayınlamıştım. Anayasa değişikliğinin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülmesi sırasında Türkiye Cumhuriyeti'nin temel niteliklerini ortadan kaldırmaya yol açacak bir değişikliğe yol açmamasını Türk Milletinin duyarlı bir bireyi olarak Yüce Allah’tan diliyorum. Şimdi kanun teklifinin TBMM Anayasa Komisyonu'nda görüşülen ilk 5 maddesinin komisyonda değiştirilen şeklini kısaca inceleyeceğim.

 

Tasarıdaki ilk değişiklik yargı yetkisine ilişkindir. Birinci maddedeki yargı yetkisi, mevcut anayasamızda şu şekilde hüküm altına alınmıştır.

MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız mahkemelerce kullanılır.

Bu madde metni TBMM Anayasa Komisyonu'nda şu şekilde değiştirilerek Meclis Genel Kurulu'na sevk edilmiştir.

MADDE 9- Yargı yetkisi, Türk Milleti adına bağımsız ve tarafsız mahkemelerce kullanılır.

 

İkinci maddede değiştirilmesi öngörülen maddeye göre, meclisteki milletvekili sayısı 600'e çıkacak. Halen yürürlükte olan Anayasamızdaki mevcut 75. madde metni şöyledir:

MADDE 75- Türkiye Büyük Millet Meclisi genel oyla seçilen 550 milletvekilinden oluşur. (Komisyonda ise bu metin şu şekilde değiştirilmiştir.)

 

Üçüncü maddeye göre, halen yürürlükte olan Anayasamızdaki mevcut 76. madde metni şöyledir:

MADDE 76- (Değişik: 13/10/2006-5551/1 md.) 25 yaşını dolduran her Türk Milletvekili seçilebilir.

Komisyonda değişikliği kabul edilen metin şöyle:  Kanunun 76'ıncı maddesinin birinci fıkrasında yer alan "25" ibaresi, "18" şeklinde, ikinci fıkrasında yer alan "yükümlü olduğu askerlik hizmetini yapmamış olanlar", ibaresi askerlikle ilişiği olanlar şeklinde değiştirilmiştir.

 

Yine komisyonda kabul edilen 4. madde, milletvekilliği seçimlerinin 5 yılda bir yapılmasını öngörüyor.

Halen yürürlükte olan Anayasamızdaki mevcut 76. madde metni şöyle:

MADDE 77- (Değişik: 21/10/2007-5678/1 md.) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin seçimleri 4 yılda bir yapılır. Yapılması planlanan değişiklik şöyle: TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri beş yılda bir aynı günde yapılır.

 

  1. madde TBMM Komisyonu'nda iptal edilmiştir. Bu konuda komisyon üyeleri iptal gerekçesi olarak yedek milletvekilliği için "can güvenliği" endişelerini belirtmişlerdir.

 

  1. maddede halen yürürlükte olan Anayasamızdaki mevcut metin şöyledir: MADDE 87- (Değişik: 3/10/2001-4709/28 md; 7/5/2004-5170/6 md) Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulunu ve bakanları denetlemek, Bakanlar Kurulu'na belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası antlaşmalarının onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

Komisyonda değişikliği kabul edilen metin şöyle: TBMM görevleri ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanunun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek, para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, TBMM üye tam sayısının 5'te 3 çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasa'nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir.

 

Her zaman Mudanya Mektupları'nda vurguladığım gibi Anayasalar  toplumsal  sözleşmeleridir. Bu nedenle  Anayasamızda  yapılan en küçük değişiklik bile her Türk yurttaşını ilgilendirir. Halen yürürlükte olan 1982 Anayasamız çoğulcu bir anayasadır, çoğunlukçu bir anayasa değildir. Toplumun bütün katmanlarının hak ve özgürlüklerini teminat altına almıştır. Bu nedenle Anayasa değişiklikleri  Türk toplumunun tüm katmanlarının görüşü alınarak  TBMM'ne getirilmelidir. Oysa TBMM'ne sunulan  18 maddeden oluşan Anayasa değişiklik taslağında, böyle  bir yol izlenmemiştir. Bu nedenle Anayasa değişikliğinin Türkiye Cumhuriyeti’nin “Kuruluş Felsefesine” özellikle ulus devlet niteliğine, üniter yapısına devletimizin bağımsızlığına, laik devlet yapısına aykırı değişiklikleri kapsamamasını  umuyoruz. Önümüzdeki haftalarda da Mudanya Mektupları'nda Türk Milletinin her ferdini ilgilendiren değişiklikleri yazmaya ve TBMM'de yapılan görüşme sürecini  izlemeye devam edeceğiz.

Türkiye Cumhuriyeti kolay kurulmamıştır. Bir İstiklal Savaşı sonucunda bağımsızlığımızı kazandık ve Cumhuriyetimizi kurduk. Cumhuriyetimizin temel niteliklerinin ve kuruluş felsefesinin değiştirilmesine Türk Milletinin vatanını seven duyarlı evlatlarının hiçbiri asla razı olamaz.

Bu vesileyle, İstiklal Savaşımızda Türkiye Büyük Millet Meclisi ordularının kazandığı ilk zafer olan 9-10 Ocak 1921 tarihlerinde gerçekleşen 1. İnönü Zaferi'nin 96. yıldönümünü en içten duygularımla kutluyor, bu vesileyle İstiklal Savaşımızın eşsiz kahramanı İsmet İnönü’yü, eşsiz komutan Mustafa Kemal’i,İstiklal Savaşımızı yöneten diğer tüm komutanları  ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda harcı olan tüm şehitlerimizi rahmetle anıyorum.

Bu makale 1633 defa okunmuştur.

Suat Orunç Suat Orunç
Zor bir soruna kendimce küçük cevaplar
Perihan Dirican Perihan Dirican
Bin deyim, bir hikaye...
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Seçemeyen seçmen
Metin Aytürk Metin Aytürk
Belediye ne iş yapar?
Efraim Pala Efraim Pala
Emeklilerimizin sesini duyun artık!
Metin Sezgin Metin Sezgin
Bir Cumhuriyet Yargıcı'nın ardından... (2)
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Din anlayışı ile politik kimlik
Tevhide Türken Tevhide Türken
Hacı Bektaş-ı Veli (2)
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
Soğan!
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Mudanya Müzeler Kenti olmalıdır
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 02/07/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 25/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 18/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 11/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 04/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 21/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci