MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Metin Sezgin

Anayasa'da değişikliği ile ne amaçlanıyor? (3)

19 Ocak 2017, 16:06

Metin Sezgin


Bu hafta da, MUDANYA Gazetesi çok önemli bir  gazetecilik görevini sürdürüyor. Önceki haftalar Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin ilk  4 maddesine yer vermiştik. Bu hafta ise halen yürürlükte olan 1982 Anayasamızın aşağıda  yazılı 87 , 98 ve 101 maddelerinde ve diğer maddelerinde  Türk toplumunu çok yakından ilgilendiren değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin şimdilik 5, 6 ve 7. maddelerin metinlerine Mudanyalı hemşehrilerimi bu konuda bilgilendirmek amacıyla yer veriyorum: 

2709 sayılı Kanunla ve 18.10.1982 tarihli halk oylamasıyla yürürlüğe giren 1982 Anayasamızın halen müessses (yürürlükte) olan 87. maddesi şöyledir: 

  Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri  
A. Genel olarak; 
Madde 87 - Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; Bakanlar Kurulu ve bakanları denetlemek; Bakanlar Kuruluna belli konularda kanun hükmünde kararname çıkarma yetkisi vermek; bütçe ve kesin hesap kanun tasarılarını görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Anayasanın 14. maddesindeki fiillerden dolayı hüküm giyenler hariç olmak üzere, genel ve özel af ilanına, mahkemelerce verilip kesinleşen ölüm cezalarının yerine getirilmesine karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir. 

Halen yürürlükte olan 1982 Anayasasının  yukarıda metnini yazdığımız  87. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 5. maddesi şöyle düzenlenmiştir:

MADDE 5-  2709 sayılı Kanunun 87. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

"MADDE 87-  Türkiye  Büyük Millet Meclisi'nin görev ve yetkileri,  kanun  koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap  kanun tekliflerini  görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilanına karar vermek;  milletlerarası  antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak: Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tam sayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilanına karar vermek ve Anayasanın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir."

 

2709 sayılı Kanunla ve 18.10.1982 tarihli halk oylamasıyla  yürürlüğe giren 1982 Anayasasının halen müessses olan 98. maddesi şöyledir : 

  1. Türkiye Büyük Millet Meclisinin Bilgi Edinme Denetim Yolları :

Türkiye Büyük Millet Meclisi soru, meclis araştırması, genel görüşme, gensoru ve meclis soruşturması yollarıyla denetleme yetkisini kullanır. Soru, Bakanlar Kurulu adına, sözlü veya yazılı olarak cevaplandırılmak üzere Başbakan veya bakanlardan bilgi istemekten ibarettir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme, toplumu ve devlet faaliyetlerini ilgilendiren belli bir konunun, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülmesidir. Soru, Meclis araştırması ve genel görüşme ile ilgili önergelerin verilme şekli, içeriği ve kapsamı ile cevaplandırılma, görüşme ve araştırma yöntemleri meclis iç tüzüğü ile düzenlenir.

Halen yürürlükte olan 1982 Anayasasının  yukarıda  metnini yazdığımız  98. maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 6. maddesi şöyle düzenlenmiştir:   

MADDE 6- 2709  sayılı   Kanunun  98. maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiş ve kenar başlığı metinden çıkarılmıştır.

MADDE  98- Türkiye  Büyük  Millet  Meclisi  belli bir konuda  meclis  araştırması  ve genel görüşme yapabilir; milletvekilleri yazılı soru sorabilir. Meclis araştırması, belli bir konuda bilgi edinilmek için yapılan incelemeden ibarettir. Genel görüşme  toplumu ilgilendiren belli bir konunun Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda görüşülmesidir. Genel görüşme ve meclis araştırmasına yürütme adına  herhangi bir temsilci katılamaz. Yazılı soru, yazılı olarak en geç    15 gün içerisinde cevaplanmak  üzere milletvekillerinin,  Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlara yazılı olarak soru sormalarından  ibarettir.

Meclis araştırması, genel görüşme ve yazılı soru önergelerinin verilme şekli içeriği ve kapsamı ile araştırma usulleri meclis iç tüzüğü  ile düzenlenir."

 Halen müesses olup  2709 sayılı Kanunla yürürlüğe giren 1982 Anayasasının  101. maddesi şöyledir: 

I- Cumhurbaşkanı

A-Nitelikleri ve tarafsızlığı

Madde 101- Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş ve yüksek öğrenim yapmış Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri veya bu niteliklere ve milletvekili seçilme yeterliğine sahip Türk vatandaşları arasından, halk tarafından seçilir. Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla iki defa Cumhurbaşkanı seçilebilir. Cumhurbaşkanlığına Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri içinden veya meclis dışından aday gösterilebilmesi 20 milletvekilinin yazılı teklifi ile mümkündür. Ayrıca, en son yapılan milletvekili genel seçimlerinde geçerli oylar toplamı birlikte hesaplandığında yüzde 10'u geçen siyasi partiler ortak aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilenin, varsa partisi ile ilişiği kesilir ve Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeliği sona erer.

Halen yürürlükte olan 1982 Anayasasının  yukarıda  metnini yazdığımız  101.maddesinde değişiklik yapılmasına dair kanun teklifinin 7. maddesi şöyle düzenlenmiştir:   

MADDE 7- 2709 sayılı Kanunun 101 inci maddesi başlığıyla  birlikte aşağıdaki şekilde  değiştirilmiştir.

"A. Adaylık ve seçimi :

MADDE  101- Cumhurbaşkanı ,  40 yaşını doldurmuş, yüksek öğrenim yapmış milletvekili seçilme yeterliliğine sahip, doğuştan Türk vatandaşı  olanlar arasından doğrudan halk tarafından seçilir.

Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıldır. Bir kimse en fazla 2 defa Cumhurbaşkanı  seçilebilir.

Cumhurbaşkanlığına siyasi parti grupları, en son yapılan genel seçimlerde toplam geçerli oyların tek başına veya birlikte en az yüzde 5'ini almış olan siyasi partilerle en az 100 bin seçmen aday gösterebilir. Cumhurbaşkanı seçilen milletvekilinin TBMM üyeliği sona erer. Genel oyla yapılacak seçimde,   geçerli  oyların salt çoğunluğunu alan aday Cumhurbaşkanı seçilir. İlk oylamada bu çoğunluk sağlanamazsa bu oylamayı izleyen 2. pazar günü 2. oylama yapılır. Bu oylamaya, ilk oylamada en çok oy almış 2 aday katılır ve geçerli oyların çoğunluğunu alan aday, Cumhurbaşkanı seçilir. İkinci oylamaya katılmaya hak kazanan adaylardan birinin herhangi bir nedenle seçime katılmaması halinde; ikinci oylama, boşalan adaylığın  birinci oylamadaki  sıraya göre ikame edilmesi suretiyle yapılır. İkinci oylamaya tek adayın kalması halinde, bu oylama referandum şeklinde yapılır. Aday,  geçerli   oyların  salt  çoğunluğunu   aldığı  takdirde  Cumhurbaşkanı seçilir. Seçimlerin tamamlanamaması halinde mevcut Cumhurbaşkanı yenisi seçilinceye  kadar görevine devam eder. Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin diğer usul ve esaslar kanunla düzenlenir.

Bu makale 1604 defa okunmuştur.

Metin Aytürk Metin Aytürk
Belediye ne iş yapar?
Efraim Pala Efraim Pala
Emeklilerimizin sesini duyun artık!
Metin Sezgin Metin Sezgin
Bir Cumhuriyet Yargıcı'nın ardından... (2)
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Din anlayışı ile politik kimlik
Tevhide Türken Tevhide Türken
Hacı Bektaş-ı Veli (2)
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
Soğan!
Perihan Dirican Perihan Dirican
Timsah gözyaşları
Suat Orunç Suat Orunç
İçimizdeki ses vicdan-dan gelir...
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Vicdan makamı
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Mudanya Müzeler Kenti olmalıdır
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 02/07/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 25/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 18/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 11/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 04/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 21/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci