MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Metin Sezgin

16 Nisan halk oylaması ve Cumhuriyet kanunları

21 Nisan 2017, 18:09

Metin Sezgin


Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk vatandaşı olan 55 milyon üzerindeki kayıtlı seçmenimizin yaklaşık 38 milyonu oluşturan kısmı, vicdanlarının sesini dinleyerek 16 Nisan 2017 Pazar günü sandık başına giderek 18 maddelik Anayasa değişikliğiyle ilgili olarak oy kullandılar. İlk bilgilere bu değişiklikle ilgili olarak sandıklardan  % 51,4 oranında evet, %48.6 oranında hayır oyu çıktı. Ne var ki bildiğimiz kadarıyla başta Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP ve yine Perinçek liderliğindeki Vatan Partisi, sandıklarda çok sayıda mühürsüz oy pusulası kullanıldığını iddia ederek ve bu konuda kanıtlarının olduğunu ileri sürerek Halk Oylaması sonuçlarına Yüksek Seçim Kurulu'na başvurarak itiraz edeceklerini açıkladılar.

Yüksek Seçim Kurulu’nun açıkladığı mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymasına ilişkin görüşü ise, yeni bir tartışmaya yol açtı ve bu olgu, 16 Nisan Halk Oylamasının yenilenmesi de dahil bir çok seçeneği gündeme getirdi. 

Hukukçu (Avukat) Celal Ülgen, Oda TV'ye yazdığı yazıda mühürsüz oy pusulası sayısının tespit edilebileceğini ve YSK'nın geçerli kabul ettiği referandumun da iptal edilebileceğini savundu.

Hukukçu (Avukat) Ülgen'in internette Cumhuriyet Siyaset Haberleri sitesinde yer alan ve 18.04.2017 tarihinde, internet kullanabilen her Türk vatandaşının ulaşılabileceği “Mühürsüz oy sayısını tespit etmekte mümkün, referandumun iptali de" başlıklı yazısı aynen şöyle:  

“…..Yüksek Seçik Kurulu'nun Ak Partili temsilcisinin itirazı nedeniyle mühürsüz oy pusulalarının geçerli sayılacağı yolunda verdiği karar, seçim sonuçlarına damgasını vurdu. Ancak YSK başkanının bu sayının ne kadar olduğunu bilmediğini açıklaması ise daha büyük bir infial yarattı. Bu kararın gerekçesi olarak oy verenin, oy verme hakkına saygı olduğunu belirtmek de düşündürücü bir durumdur. Çünkü bu YSK, seçimlerin eşit şekilde yapılmasını önleyecek kararlara da imza atmıştı. Belki de sonuçları etkileyecek bir oy kapsamı bulunmamaktadır. Ancak YSK, hem tarafsızlığını yitirmesi ile hem de açık ve somut bir yasa düzenlemesine aykırı karar almakla her şeyi berbat etmiştir. 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun'un 98. maddesinin; ihtilaf konusu olayla ilgili fıkraları aynen şu hükümleri içerir.

'…..Zarflar oy veren seçmen sayısı ile karşılaştırılır. Bu zarfların sayısı oy veren seçmen sayısından fazla çıktığı takdirde bütün zarflar tek tek elden geçilerek 77. maddeye göre çift mühürlü olmayan ve belli şartlara uygun bulunmayan veya her hangi bir işaret veya imza veya mührü taşıyarak 103. madde gereğince seçmenin kim olduğunu belirten zarflar ayrılır. Bunların düşülmesi, fazlalığın giderilmesine yetmediği takdirde kurul başkanı, kalan zarflar arasından fazlayı karşılayacak sayıda zarfı gelişi güzel çekerek ayırır. Ayrılan zarfların sayısı tutanağa geçirilir ve bu zarflar açılmadan derhal yakılmak suretiyle yok edilir.'

şeklinde iken, 08.04.2010 tarihli ve 5980 sayılı kanunun 19. maddesi ile değiştirilerek; 

"Sandık Kurulu'nca verilen biçim ve renkte olmayan, üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü bulunmayan, tamamı yırtılmış olan, üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü dışında herhangi bir mühür, imza, yazı, parmak izi veya herhangi bir işaret bulunan zarflar geçersiz sayılır…..” şeklinde değiştirilmiştir. Ayrıca; yasanın 101. maddesi ise 'Arkasında sandık kurulu mühürü̈ bulunmayan oy pusulaların geçersiz olduğunu düzenlemektedir.

Görülmektedir ki, yeni getirilen kurallar emredici kurallar olup yorum kabul etmemektedir. Yani eğer, üzerinde İlçe Seçim Kurulu ve Sandık Kurulu mührü bulunmayan zarflar geçersiz sayılacaktır. YSK, bu nedenle yorum yaparak ya da geçmişten örnek vererek açık bir yasa düzenlemesine aykırı karar veremez. Bu karara itiraz edilebilir ancak burada bu yönde kullanılmış oylar iptal edilir. Bu iptallerin seçimin iptali sonucunu doğurması içinse, sonuca etkili sayıda olması gerekir. Yani iptal edilen oy sayısı, sonucu değiştiriyor mu ona bakılır. Kaç oyun bundan etkilendiğinin kanıtlanması zor değildir. İlk itirazların İlçe Seçim Kurulu'na ve İl Seçim Kurulları birleştirme tutanaklarına yapılması, YSK’ya yapılan itirazlarda ise bu ilçe ve ilçe seçim kurulu itirazlarına yer verilerek bunun sonucunun seçimi etkileyebileceği belirtilmesi gerekmektedir.

YSK’nın bir kaç seçim çevresi ile ilgili aldığı karar, hukuka uygun değildir. Ancak salt bu karar üzerinden itirazlara gidilirse asıl ülke genelinde yapılan hukuksuz uygulama atlanmış olur. YSK'nın ilçe ve il seçim kurullarından gelen sonuçlara göre, bir kez daha değerlendirme yapması gerekecektir.Bu itiraz boş bir itiraz değildir. Yinelemek gerekirse bunun Türkiye’nin sonuçlarını değiştirecek boyutta olması durumunun kanıtlanması gerekecektir.

Sorumuz şu: Kaç adet mühürsüz oy pusulası geçerli sayılmıştır? Bu sorunun yanıtını bilmemek mümkün değildir…..".

 

Evet değerli bir hukukçu olan Sayın Ülgen'in bu konudaki görüşleri böyle...

Bende bir hukukçu olarak diyorum ki, 298 sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanunun 98. maddesinde düzenlenen hukuk kuralları, emredici kurallar olup, yorum kabul etmemektedir. Çünkü hukuk nesnel (objektif) bir kavramdır ve hukuk kurallarını düzenleyen kanun hükümlerini vazedilme (yani hükmün konuluş maksadına) amacına aykırı olarak kendi düşüncenize göre yani subjektif olarak yorumlayamazsınız. Söz konusu 98. maddede yazılı tüm hukuk kuralları ve özellikle , “…Eğer  üzerinde ilçe seçim kurulu ve sandık kurulu mührü bulunmayan, zarflar geçersiz sayılacaktır…” şeklindeki hukuk kuralı, EMREDİCİ BİR KURALIDIR. .Yüksek Seçim Kurulu, bu emredici hukuk kurallarına aykırı olarak yorum yapamaz ve bu emredici kuralları içeren yasa düzenlemesine aykırı karar veremez.

 

Evet Mudanya Mektupları'nda rahmetli yazın adamı Oktay Akbal'dan esinlenerek sık sık "…. Atatürk uzaklarda değildir! Geçmişe karışmış değildir! Bizimle beraberdir. İlerici kuşakların yanındadır. Türkiye’yi aydınlığa götüren yolun öncüsüdür. Mustafa Kemal halen içimizde yaşamaktadır. Bir gün ülkemize yeniden gelecek ve yurdumuz yeniden ışıklara ve aydınlıklara kavuşacaktır…" diyordum.

16 Nisan 2017 halk oylamasından kısa bir süre önce Mustafa Kemal Atatürk'ü düşümde gördüm. Düşümde gördüğüm  Mustafa Kemal Atatürk, işte 16 Nisan'da ülkemize yeniden geldi.

Mustafa Kemal elbette devrimleriyle en büyük eserim dediği hukukun üstünlüğüne ve adalete dayanarak kurduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin ilkeleriyle geldi. O eşsiz dehanın bir hukuk devleti olarak kurduğu ama Prof. Mümtaz Tarhan'ın deyimiyle yıkılmamak üzere kurduğu laik Cumhuriyet kanunlarıyla, 16 Nisan'da ülkemize döndü. Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyet kanunlarına olan saygısı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına örnek olacak şekilde çok yüksek düzeydeydi. Çünkü o Kurtuluş Savaşı'nı TBMM'nin kabul ettiği 1920 ve 1921 Anayasası'na ve bu anayasalara göre meşruiyet kazanan TBMM'ne dayanarak yaptı ve Türk devrimini ise TBMM'nin çıkardığı ve Türk milletinin ezici çoğunluğunun saygı duyarak uyduğu Cumhuriyet kanunlarıyla taçlandırdı.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın halen yürürlükte olan 2. maddesine göre Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir hukuk devletidir.

Şimdi 16 Nisan Halk Oylaması sonuçlarına bir hukukçu olarak şahsen haklı bulduğum gerekçelerle itiraz edecek olan CHP’nin ve Vatan Partisi'nin itirazları konusunda Yüksek Seçim Kurulu'nun vereceği karar sonucunda, Türkiye Cumhuriyeti'nin çok önemli bir anayasal kurumu da böylece Türkiye Cumhuriyeti'nin demokratik bir hukuk devleti olup olmadığı konusunda bir anlamda çok önemli bir sınavdan geçmiş olacaktır.

Bu makale 1354 defa okunmuştur.

Metin Aytürk Metin Aytürk
Belediye ne iş yapar?
Efraim Pala Efraim Pala
Emeklilerimizin sesini duyun artık!
Metin Sezgin Metin Sezgin
Bir Cumhuriyet Yargıcı'nın ardından... (2)
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Din anlayışı ile politik kimlik
Tevhide Türken Tevhide Türken
Hacı Bektaş-ı Veli (2)
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
Soğan!
Perihan Dirican Perihan Dirican
Timsah gözyaşları
Suat Orunç Suat Orunç
İçimizdeki ses vicdan-dan gelir...
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Vicdan makamı
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Mudanya Müzeler Kenti olmalıdır
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 02/07/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 25/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 18/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 11/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 04/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 21/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci