MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Metin Sezgin

Türk Ordusunu itibarsızlaştırma planları

21 Haziran 2017, 17:22

Metin Sezgin


Manisa'da konuşlandırılmış Tugay'daki çok sayıda Türk askerinin geçen hafta 4. kez gıda zehirlenmesine maruz kalması yine birkaç gün önce, Kastamonu'daki askeri birliklerde de aynı olayların meydana gelmesi Batı Emperyalizminin ve onların ülkemizdeki işbirlikçilerinin Türk Ordusunu “Demoralize Etme ve İtibarsızlaştırma” planlarının yine gündemde olduğu kuşkusunu yarattı. Bu olayların devam edebileceği endişesi, toplumda evlatları asker olan aileleri tedirgin etti ve büyük endişeye sevk etti. Bu Batı Emperyalizminin Türk Ordusunu demoralize etme ve itibarsızlaştırma planlarının önemli bir aşamasıdır.

Birkaç hafta evvel Güneydoğu'da yaşanan kuşkulu helikopter kazasında başta Tümen Komutanı olmak üzere üst rütbeli askerlerimizin şehit olması, bana yine Mustafa Kemal’in 31 Temmuz 1920 günü Afyonkarahisar Kolordu Dairesi'nde subaylara hitaben konuşmasını hatırlattı. Bu konuşmaya Mudanya Mektupları'nda birkaç kez yer verdim. Ama değerli hemşehrilerimin ve bütün bir Türk Ulusu’nun bu hitabı tekrar tekrar okumalarında ve Mustafa Kemal’in büyüklüğünü O’nun ilkelerinin her zaman içimizde yaşadığını yüreklerinde hissetmesi gereğine inandığım için tekrar tekrar yazmakta bir beis görmüyorum.

Mustafa Kemal, Türk Ordusu'nun kahraman subaylarına 31 Temmuz 1920'de şöyle hitap ediyordu:

"Efendiler; Eski silah arkadaşlarımla böyle yakından ve samimi temasta bulunmaktan büyük vicdani zevk hissediyorum. Sizinle oturup uzun hasbihal etmek isterdim. Fakat çoksunuz; müsait yerde yoktur. Bu sebeple  hissiyatımı birkaç cümle ile mülahaza etmekle yetineceğim.

Arkadaşlar! İngilizler ve yardımcıları milletimizin bağımsızlığını imhaya karar vermişlerdir. Milletler bağımsızlıklarını hiç kimsenin lütuf ve atıfetine borçlu değildir. Hiç kimse kimseye, hiçbir millet, diğer millete hürriyet ve bağımsızlık vermez.Milletler de tabiaten ve yaratılıştan mevcut olan bu hak, milletlerce kuvvetle mücadele ile mahfuz bulundurulur. Kuvveti olmayan dolayısıyla mücadele edemeyen bir millet, mahkum ve esir vaziyettedir. Böyle bir milletin bağımsızlığı gasp olunur. Dünyada hayat için, insanca yaşamak için, bağımsızlık lazımdır. Bağımsızlık sahibi olmak için kuvvet sahibi olmak ve bunun için mevcudiyetini ispat etmek icabeder. Kuvvet ordudur. Ordunun hayat ve saadet kaynağı bağımsızlığı takdir eden milletin kuvvetin lüzumuna olan vicdani imanıdır.

İngilizler milletimizi bağımsızlıktan mahrum etmek için pek tabii olarak evvela O’nu ordudan mahrum etmek çarelerine giriştiler. Mütareke şartlarının tatbikatı ile silahlarımızı, cephanelerimizi, bütün müdafaa vasıtalarımızı elimizden almaya çalıştılar. Sonra kumandanlarımıza ve subaylarımıza tecavüz ve taarruza başladılar. Askerlik izzeti nefsini yok etmeye gayret ettiler. Ordumuzu tamamen lav ederek, milleti, bağımsızlığını muhafaza için muhtaç olduğu dayanak noktasından mahrum etmeyi teşebbüs ettiler. Bir taraftan da müdafaasız, ordusuz bıraktıklarını zannettikleri, milletin de izzeti nefsine her türlü haklarına ve mukaddesatına taarruzla milleti alçaklığa boyun eğmeye alıştırma planını takip ettiler ve ediyorlar. Herhalde ordu düşmanlarımızın birinci taarruz hedefi oldu. Orduyu imha etmek için mutlaka subayları mahvetmek, aşağılamak lazımdır. Buna da teşebbüs ettiler. Bundan sonra milleti koyun sürüsü gibi boğazlamakta engeller ve müşkülat kalmaz. Bu hakikat karşısında ve içinde bulunduğumuz vaziyete göre subaylar heyetimize düşen vazifenin mahiyeti, ehemmiyeti ve kıymeti kendiliğinden meydana çıkar. Milletimiz, hür ve bağımsız yaşamak lüzumuna tam bir iman ile kani olmuş ve buna kati azim ile karar vermiştir. Zaman zaman, şurada burada üzüntü verici karaktersizliklerin görülmüş olması , hiçbir vakit milletimizin genel karakterine, hakiki imanına sekte vurmamıştır ve vuramayacaktır. Dolayısıyla kuvvetin, ordunun vücudu için lazım olduğunu  söylediğim kaynak -ki milletin vicdani imanıdır-mevcuttur. Ordu ise; arkadaşlar, ancak subaylar heyeti sayesinde vücut bulur. Malum bir askeri hakikat felsefi hakikattir. “Ordunun  ruhu subaylardadır.” O halde subaylarımız düşmanlarımız tarafından yıkılmak istenilen  ordumuzu tamir edecek ve canlandıracak ve ordu ve milletimizin bağımsızlığını muhafaza edecektir. Millet, bağımsızlığının muhafazasından ibaret olan hayati gayesinin teminin ordudan, ordunun ruhunu teşkil eden subaylardan bekler. İşte subayların yüce olan vazifesi budur. Allah göstermesin, milletin bağımsızlığı ihlal edilirse, bunun vebali subaylara ait olacaktır. Subaylar, izah ettiğim yüce, mukaddes ve bütün açılardan üzerlerine düşen vazife itibariyle, bütün mevcudiyetleriyle ve bütün dikkat ve ferasetleriyle giriştiğimiz bağımsız mücadelesinde birinci derecede faal ve fedakar olmak mecburiyetindedirler.

Şahsi ve özel hayatları itibariyle de subaylar, fedakarlar sınıflarının en önünde bulunmak mecburiyetindedirler. Çünkü düşmanlarımız, herkesten evvel onları öldürürler. Onları aşağılar ve hor görürler. Hayatında bir an olsa bile subaylık yapmış, subaylık izzeti nefsini şerefini duymuş, ölümü küçümsemiş bir insan hayatta iken düşmanın tasarladığı ve reva gördüğü bu muamelelere katlanamaz O’nun yaşamak için bir çaresi vardır. Şerefini korumak. Halbuki düşmanlarımızın da kastettiği o şerefi ayaklar altına almaktır. Dolayısıyla subay için ya istiklal, ya ölüm vardır. Fakat arkadaşlar ölmeyeceğiz. Bağımsızlığımızı muhafaza ederek yaşayacağız ve milletimizi daima bağımsız görmekle bahtiyar olacağız...".

 

Evet sevgili Mudanyalı hemşehrilerim, yinelemeliyim ki bu hitabeye daha öncede Mudanya Mektupları'nda yer vermiştim. Bu haftaki Mudanya Mektubu'nda da yeniden yazmakta hiçbir mahzur görmedim. Çünkü yinelemeliyim ki, bu hitabeyi dikkatle ve yüreğinizi ortaya koyarak bir kez daha okursanız Mustafa Kemal’in hadiseleri ve yurdumuza karşı yönelmiş tehlikeleri anlayıp, yorumlamada ve vatanımıza karşı yapılan saldırıların asıl amaçlarının tespit etmekte olağanüstü yeteneğini ve üstün zekasını görürsünüz. Her zaman söylediğim gibi Mustafa Kemal’in Yüce Allah tarafından Türk Milleti'ne bir Halaskar (Kurtarıcı) olarak belli bir görevle gönderilmiş olduğunu bir kez daha anlayabilirsiniz. O’nun ilke ve devrimlerinden ayrıldığınız ülke yöneticileri olarak her zaman hüsrana uğrayacağınızı, O’nun ve kendisi gibi yiğit arkadaşlarınca kurulan laik Cumhuriyeti yıkmaya yönelik gayretlerin her zaman yalçın kayalara çarpıp parçalanmaya mahkum olacağını daha iyi anlarsınız.

Yinelemeliyim ki, 97 yıl önce o hitabenin verildiği 31 Temmuz 1920 tarihinde  Batı Emperyalizminin lideri İngilizlerdi. Bu gün ise ABD’dir. Sevgili hemşehrilerim, Mustafa Kemal’in bu hitabesini  bir kez daha dikkatle okuduktan sonra, ABD destekli Fethullah Terör Örgütü'nün ve bu örgütün yerli işbirlikçilerinin, Ergenekon, Balyoz, Askeri Casusluk, Poyrazköy ve benzeri kumpaslarla Türk Ordusu'nun kahraman subaylarını nasıl yok etmek istediklerini çok iyi anlayabilirsiniz. Yıllar önce yürütülen bu planın, 15 Temmuz'da da aynen yinelendiğini ve Batı emperyalizminin ve PKK'nın üst rütbeli subaylarımızın ve generallerimizi öldürmek için neden hedef olarak aldığını, son zehirlenme olaylarıyla  Batı Emperyaliziminin Türk Ordusu'nu demoralize etme ve askerliği itibarsızlaştırma ve değersizleştirme planlarının halen gündemde olduğunu daha iyi anlayabilirsiniz. 

Bu makale 1246 defa okunmuştur.

Metin Aytürk Metin Aytürk
Belediye ne iş yapar?
Efraim Pala Efraim Pala
Emeklilerimizin sesini duyun artık!
Metin Sezgin Metin Sezgin
Bir Cumhuriyet Yargıcı'nın ardından... (2)
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Din anlayışı ile politik kimlik
Tevhide Türken Tevhide Türken
Hacı Bektaş-ı Veli (2)
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
Soğan!
Perihan Dirican Perihan Dirican
Timsah gözyaşları
Suat Orunç Suat Orunç
İçimizdeki ses vicdan-dan gelir...
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Vicdan makamı
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Mudanya Müzeler Kenti olmalıdır
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 02/07/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 25/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 18/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 11/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 04/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 21/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci