MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com Her şey çok güzel olacak
FerruhVaranoğlu

Aklımda çılgın sorular...

29 Haziran 2017, 17:33

FerruhVaranoğlu


Onu bunu bilmem… Devlet kendi eliyle ayağına kurşun sıkıyor….Ekonomiyi kalkındırma adına verilen teşvik veya bir yıl ödemesiz düşük vadeli kredilerin dağıtımlarının üzerinde “Üretimde Kullanılacak” ibaresi hiç de gerçekte göründüğü gibi değil…Öyle ya havadan para kazanmaya alışmış bir toplum yapısı bunun sorgusunun sorulacağı günlerden ve ahlaktan çok uzak yaşıyor…Başbakan, kendisine verilen bilgi doğrultusunda yaptığı açıklamalarda KOSGEB’in kredilerinin herkes tarafından kullanılabilmesi için devletin böyle bir fedakarlık yaptığını ilan etmesine rağmen, çok zor şartlarda onaylanan kredilerin “Üretim” haricinde kullanılabileceğini hiç mi düşünmüyor? Ya da böyle bir para verdin bunun hiç mi denetimi olmaz, hiç mi arkası aranmaz? Biz ülke olarak çok mu zenginiz ki, bu kredileri “can suyu” olarak her gün teyakkuzda olan KOBİ ihtiyaç sahiplerine değil de hali vakti yerinde olup, bu ülkenin ekonomisine bir gram bile katkısı olmayan, hak edenin hakkını yiyerek aldığı kredi ile yatırımını lüks tüketim eşyasına veya garajındaki otomobilinin yenilenmesi için kullanan, dost sohbetlerinde hakkını yediği üretici ile dalga geçercesine bıyık altından gülümseyerek ağzını yayan kesimden hiç mi haberiniz olmaz?  Milli Ekonomi naraları böyle atılmaz beyler..Milli Kalkınma bu sistemle olmaz..Bu ülkenin omurgasını KOBİ dediğiniz o hala küçücük borcundan utanan, mazbut ailesi ile yaşamını kıt kanat süren, sanatkar elleri ve temiz vicdanı ile bu ülkenin varlığına katma değer sağlayan, gece yattığında beden yorgunluğunu sessiz vicdanı ile uykuya yatıran insanların yüzü suyu hürmetine bu ülke hala ayaktadır. Referandum sonrası aynaya baktığınızda,  heybenizdeki çoğunluğun azalmasının , hak-adalet kavramının yerle bir olmasının, seçim üzerine seçim yapmanın, bunların mali külfetlerinin, insanların yarınlarından endişe duymalarının,  artık kumaşın dikiş tutmamasının sebepleri değil midir? İş istihdamının yaratılması kampanyasında SGK devlet kurumu olarak KOBİ diyerek ağızlarına bir parmak bal çaldığınız, kapı kapı dolaşarak “aman şu kadar Devlet desteği veriyoruz, ne olur eleman istihdam edin” derken, belirlediğiniz  asgari ücretin yarısı kadarını İşveren’den tahsil ederken, bunca yıl “müteşebbis” olarak kahramanlığa soyunmuş tüm vergisel yükümlülüğünü bu zor şartlar altında ödemeye çalışan o KOBİ değil midir? İnşaat denen ve ülke ekonomisine bir kuruş bile katkısı olmayan sektörü “hayali lokomotif” olarak yüceltirken ve üstelik bu alış-verişten tek kazanan Bankalar iken, Vergi sıralamasında yeni bir sanayici yokken verdiğiniz ödüller sizce hakikaten gerçek mi? Halk’ın gırtlağa kadar borç batağında olduğu ve önündeki yirmi koca yıl’ı borç ile ipotek altına alarak, borcundan başka bir şey düşünmeyen, yetmediği yerde gayri nizami yollardan para elde edip geceleri bir gözü açık uyuyan, çoluğunun çocuğunun boğazından neyin geçtiğinin bir hükmü olmayan “babalar” bu duruma neden geldi bir fikriniz var mı? Acımasız kapitalizm’e her yönden fayda sağlayan kararların altına imzalar atılıp, halk’ın sürekli borçlandırıldığı, sonuçlarında da yıkım yaşandığı Dünya Ülkeleri örnekleriyle beraber hala gözlerimizin önündeyken, dikkatleri başka bir mecraya ne kadar çekebileceğinizi düşünüyorsunuz? Bu kadardan çok daha fazla olan sorunlarımızın yanında, her şey yerli yerinde imiş gibi kendi insanımızın haricinde herkese el uzatarak kimin takdirini kazanmaya çalışıyorsunuz?

ARAP DÜNYASI OLMAZSA OLMAZIMIZ MIDIR?

Batı, Sanayi Devrimi’nin 4. Evresine geçmiş yol alırken, sanayisini tıkır tıkır işletip, dünya’ya milyarlarca dolar ihracat yapan, laflarına laf katıp ağız dalaşına girdiğimiz ülkeler her gün Bilim Okulları, Teknoloji Üsleri , Ar-Ge merkezleri kurarak kendi çocuklarına gelecek hazırlarken bizim Arap Dünyası ile işimiz nedir? Kadın haklarının sıfırlanıp, yok sayıldığı, araba kullanan kadınların en ağır cezalara çarptırıldığı, kadınların köpeklerle bir tutulduğu, kadınların çalışma hayatından, üretimden alınıp, dört duvar arasına hapsedildiği, pazarlarda köle olarak satıldığı bir kültür ile ne işimiz vardır? Bunların bilimle, fenle, teknikle alakası yoktur. Araştırmalar, buluşlar, keşifler onların ilgi alanlarının dışındadır…Olayları çözümlemezler, incelemezler, başları sıkıştığında, çaresiz kaldıklarında ya kadere sığınırlar, ya da çözümü Allah’a  havale ederler…Müslümanlıkları, yaşadığı coğrafya ile örtüşür mü onu da Allah bilir. Eğitim, kültür düzeyleri çok düşüktür…Düşünce özgürlüğü, söz hakkı insanların elinden alınmıştır. Arap insanlarının ağızları var dilleri yoktur…Çünkü bu ülkelerde demokrasinin “D” si yoktur…Bu krallar, emirler, sultanlar halkını dualarla, sadakalarla, hurilerle afyonlarlar, uyuturlar, sonra da onların sırtından kendi cennetlerini kurarlar, hurilerle bu dünyada ömür sürerler… Bizim gibi kabiliyetli ve Vatan –Millet duyguları üst seviyede asla değildir.Üretim yapmazlar, Çünkü  Sanayi ile işleri olmaz.Allah’ın onlara bahşettiği yeraltından fışkıran bedelsiz zenginliğin esiridirler. Dünyadaki tüm  Müslüman ülkelerin üretimi bir Almanya’nın üretimine ulaşmaz belki de ancak Almanya’nın otomobil fabrikalarının varlıklarının toplamına denktir. Onlar dünyaya İtalyan’ın ürettiği gözlükler ile bakmayı, Japon’un ürettiği  klimaları ile serinlemeyi, ABD kolası ile susuzluklarını gidermeyi, Rus ve Amerikan silahları ile birbirlerini kırmayı bilirler. Parmakla sayılacak kadar üst yöneticileri dışında İslam ülkeleri ve halkı perişandır, geri kalmıştır, garibandır… Manzara çok mu acıdır? Değildir. Eğer, samimi ve gerçek Hedef 2023 ise bu hedefe sadece konuşarak, güzel afişler hazırlayıp, renkli ışıklı sahnelerde güzel tanıtım filmleri hazırlayarak  Osmanlı kıyafetleri ile gidilmez. Gerçekçi olmak, istemek, o günlerin alt yapısını hazırlamak “Yeni nesil, ümidimiz sizlersiniz” diyerek asla olmaz.

EKONOMİ BÜYÜYOR, HALK FAKİRLEŞMEYE DEVAM EDİYOR

Gazete manşetleri ve Görsel Basın Türkiye İstatistik Kurumu ‘nun , yılın ilk çeyreğine (Ocak-Mart dönemi) ilişkin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla (GSYH) verilerini neredeyse her gün yayınlıyor. Buna göre Türkiye ekonomisi, 2017 yılının ilk çeyreğinde yüzde 5 büyüdü. Üretim yöntemiyle gayrisafi yurt içi hasıla tahmini ise aynı dönemde cari fiyatlarla yüzde 14.3 yükselerek, 641 milyar 584 milyon lira olarak belirlendi. Tarım sektörünün toplam katma değeri, bu yılın Ocak-Mart döneminde geçen yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 3.2, sanayi sektörünün toplam katma değeri yüzde 5.3, inşaat sektörünün ise yüzde 3.7 artış gösterdi. Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetlerinin toplamından oluşan hizmetler sektörünün katma değeri ise yüzde 5.2 yükseldi. Bu yılın ilk çeyreğinde iktisadi faaliyet kollarına göre cari fiyatlarla en yüksek büyüme hızı, yüzde 35.5 ile ‘finans ve sigorta faaliyetleri’ sektöründe kaydedildi. Nitekim BDDK’ya göre bankaların 2017 yılının ilk 3 aylık kârının 18 milyar liraya ulaşması finans sektöründe işlerin sorunsuz olduğunu ortaya koyuyor. Tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün büyüme hızı yüzde 10.2, inşaat sektörünün ise yüzde 10.7 olarak belirlendi. Ortada görünen “faiz lobisi”nin iş başında olduğu yönünde. Dikkat edilecek olursa bankalar % 14,5’e kadar yıllık faiz uygulamaya başladı. Bu, içinde bulunduğumuz enflasyon rakamlarının da yansıtılması sayılır. % 5 büyüme hızını yakalamış olmamız hiç kuşkusuz sevindiricidir. En azından büyüme hızı işsizliğin önlenmesinde en önemli ilaç olarak görülüyor. Ekonomideki birçok sıkıntının da giderilmesi anlamına gelir. Daha da üst rakamlara çıkmayı istiyoruz. Ancak, bu büyüme oranının yanında enflasyon artışını önleyemiyorsak, kişi başı Milli gelirimizin düşüşü karşısında bir şey yapamıyorsak bunu da düşünmemiz gerekiyor. Türkiye, % 5 büyüme hızına rağmen, kişi başı Milli gelirde geriye düşüyor. Bunun anlamı da “fakirleşiyoruz” demektir. Kamu kaynaklarından beslenen, krediyle desteklenen tüketime dayalı büyümenin sürdürülmesi hiçbir dönemde mümkün olmamıştır. Bu nedenle tarım ve sanayi üretimindeki artış sonunda elde edilen gelirin ihracat artışına dayalı talep ve üretim artışından kaynaklandığı görülüyor. Bugünkü koşullar, ekonomi’nin derhal toparlanması gereken bir sorun olduğunun göstergesi. Sadece büyük sanayi kuruluşlarının işler hale getirilmesi, Türkiye’de önemli bir nüfusa sahip KOBİ’lerin çalıştığı anlamına gelmiyor. Devletin KOSGEB veya Esnaf Kooperatifleri aracılığı ile yapacağı “sorgusuz” destek, 2017’nin son yarısını kaybettirmeden kazanmamızı sağlayabilir. Türkiye üretim ile büyür, tüketim çılgınlığının önüne geçilmesi için gereken tedbirler alınmalıdır.

Bu makale 2501 defa okunmuştur.

Havuz kimyasalları
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Mantıksızlık
Efraim Pala Efraim Pala
Mudanya'nın Suriyelileri
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Türkiye'nin baş belası Suriyeli sığınmacılar!
Perihan Dirican Perihan Dirican
Güven gitti, hayat bitti
Metin Sezgin Metin Sezgin
Ulusal Marşlar bir ulusun onurudur
Tevhide Türken Tevhide Türken
Yaşatılan kuru ağaçlar
Yavuz Başar Yavuz Başar
Milli Takım tarih yazdı
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Cevizli lokumun, sarmanın tadı bile bir başkaydı...
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Ulaşımı zorlaştıran tel örgüler kaldırılsın
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
11. yıl mutluluğu

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 30/05/2019

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 23/05/2019

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 16/05/2019

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 09/05/2019

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 02/05/2019

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 25/04/2019

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci