MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Kaan Tuğracı

Adaletkâr yönetici nasıl olmalı?

23 Ağustos 2017, 17:19

Kaan Tuğracı


Çok muhterem dost ve ahbaplarım, bu üsbu neşriyatıma adaletperest hakikatten yana olan yönetici nasıl olmalı ile ilgili elime bir dini makale geçti. Bendeniz de noktasına virgülüne dokunmadan o makaleyi, siz çok kıymetli okurlarımla muvazaa edeceğim.

Yönetenler ile yönetilenler arasında gönül bağı oluşturacak en önemli vasıta ‘adalet’tir. Adaleti tesis etmede en önemli görev ise, yöneticilere-idarecilere düşmektedir. Özellikle günümüz şartlarında insanlığın, hakikatperest yöneticilere, devlet reislerine her zamankinden daha fazla ihtiyacı vardır. Çünkü günümüz dünyası zalim ve zorba yöneticilerin, yönetimlerin elinde yaşanılamaz bir hale gelmiştir.

Sıkıntılarımızın giderilmesi ve zulmün üzerimizden kalkması için adalet misali olacak yönetimlere ve adaletkâr yöneticilere çok ihtiyacımız vardır. Adalet örneği olan İslam Peygamberinin mirasını koruyacak, kibir ve gururdan uzak mütevazi idarecilere hasret kaldık. Ümmet, insanlık hasret kaldı. İşte, adalet timsali yöneticilere duyulan ihtiyaçtan dolayı Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, yöneticilik sorumluluğunu her Müslümana yüklemiştir:

“Herbiriniz birer çobansınız ve sürünüzden sorumlusunuz. İmam çobandır ve yönettiği kimselerden sorumludur. Evet, her Müslüman emri altındakileri korumak, haklarını savunmak ve aralarında adaletle hükmetmekle sorumludur. Bu bilinç, her ferde yerleşirse adalet elbette yaygınlaşacaktır".

Hiç şüphesiz ki Allah size emanetleri ehline teslim etmenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder ayetinde bizlere bahsetmiştir.

İşte bu öneminden dolayı Cenab-ı Allah, adaletkâr yöneticilere hususi ayrıcalıklar ve makamlar vaadetmiştir. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatu Vesselam, meşhur olan şu Hadis-i Şerif'inde, adaletkâr devlet reislerinin Allah katındaki değerine işaret etmiştir:

“Yedi sınıf var ki, Allah (c.c.) kendi gölgesinden başka gölge olmayan bir günde onları kendi gölgesinde barındıracaktır: 

1) Adil imam (devlet başkanı).

2) Allah’a ibadet ederek yetişen genç.

3) Gönlü mescitlere bağlı olan kimse.

4) Allah rızası için birbirini seven ve toplanmaları ile ayrılmaları Allah için olan iki kişiden her biri.

5) Şeref ve mevki sahibi güzel bir kadın kendisini nefsine davet ettiği halde ‘Allah’tan korkarım’ diyerek bu teklifi reddeden kimse.

6) Sağ elinin verdiğini sol elinin bilemeyeceği bir şekilde sadaka veren kimse.

7) Tenha ve ıssız mekanlarda Allah’ı hatırlayıp da gözleri yaşla dolup taşan kimse Öne çıkmış belirgin hasletleriyle diğer insanlardan ayrılan ve Allah’ın rahmet ve inayetine mazhar olan bu yedi sınıf, insanı yakından tanımak ve onlardan olabilme çabasında olmak, inananlar için bir ölçü olmalıdır. Bu arayış sıradan bir hadise değildir. Herkesin ‘nefsi, nefsi’ diye feryat ettiği, gözlerin başın tepesine çıktığı, çoğu kişinin ter içinde gark olduğu, insanların akıbetlerini düşünerek tir tir titrediği ve şaşkınlık içinde kaldığı bir günde ve mekanda Allah’ın gölgesinden istifade edebilmek ve kurtuluş müjdesini alabilmek; elbette basit bir sonuç değildir. Yönetimi ele alıp, insanları idare etme yetkisine sahip olanların adaletkâr olmaları ve adaletle hükmetmeleri karşısında Cenab-ı Allah kendilerine rahmetini ihsan edecektir: “Ailesine ve idaresi altında olanlara adaletle hükmeden adil kimseler, Allah katında nurdan minberler üzerine otururlar ve yüksek mekânlara çıkarlar. Geçici birkaç günlük dünya hayatı için elde ettikleri makam ve yetkileri zulüm ve zorbalık vasıtası olarak kullananlar; yaptıkları dostlukları menfaati için yapıp, sonradan o dostlarına kötülük yapanlar yapmaya çalışanlar; Allah’ın adalet sahiplerine sunacağı ikramı, ilgiyi ve makamı düşünüp de adalete yönelmezler mi? Allah’ın iltifatı kendilerini hoşnut etmiyor mu? Bunu da idrak edemeyen kıt akıllı yöneticilere ve yurttaşlarımıza  yazıklar olsun!

Cenab-ı Allah’ın kulları arasında istemiş olduğu ölçü, adalettir. Adalet, toplumda fertler arasında var olması gereken bir denge unsurudur. Hak ihlalini engelleyen bir terazidir. Bu terazide oluşacak bir arıza toplumdaki dengelerin sarsılmasına sebep olacaktır. İnsanlar arasındaki kaynaşmayı kuvvetlendirmede son derece etkin olan adaleti tesis etmede, adil yöneticilere ve liderlere çok büyük görevler düşmektedir. Yetki ve gücü elinde bulunduranlar adaletle hükmederlerse, toplumun ıslahı daha da kolaylaşacaktır.

İktidara ve yönetime talip olacak olanların sorumluluğu çok ağırdır.

Onlar, artık şahsi ve nefsani uygulamaları tamamen terk etmeli ve yurttaşlar arasında ayrımcı tavırlardan özenle kaçınmalıdırlar. Çünkü kendileri artık büyük bir yükü omuzlamışlardır. Omuzladıkları bu mukaddes vazife, bizzat ilahi ölçülerle belirlenmiştir: Muhakkak ki Allah adaleti, ihsanı emreder kelamlarda.

Her Cuma imam efendi bize hutbeden laflıyor.

“Emrolunduğun gibi dosdoğru ol; onların heveslerine uyma ve şöyle de: Allah’ın indirdiği kitaba inandım ve aranızda adaletle hükmetmekle emrolundum.

Bu ayette yüce yaradan; “Ey inananlar! Allah için adaleti ayakta tutup gözeten şahitler olun. Bir topluluğa olan öfkeniz, sizi adaletsizliğe sürüklemesin. Adil olun, bu Allah’a karşı gelmekten sakınmaya daha yakındır. Allah’tan sakının, doğrusu Allah işlediklerinizden haberdardır. 

 Hz. Muhammed Aleyhisselatu Vesselam şöyle buyuruyor:

 “Kıyamet gününde insanlardan yeri bana en yakın olanlar, adil idarecilerdir".

 

Çok kıymetli okurlarım,

İslam toplumunun, Müslüman cemaatlerin idaresini elinde bulunduranlar; her zamankinden daha çok adalete ve Müslümanların haklarını korumaya özen göstermelidirler. Özellikle tevazuyu ve muhtaçlardan yana olmayı ihmal etmemelidirler. Adil bir yönetici idaresi altında olanlara tepeden bakmamalı, kendini sıradan bir fert gibi görmeli, olumsuzluklar karşısında köpürüp insanların kalbini kırmamalı ve herkesten daha çok sabır ve sebat göstermelidir.

Allah; hakkı ayakta tutan, Müslümanların hakkını koruyan ve adaleti tesis etmede bütün imkanlarını seferber eden adil yöneticilerin idaresi altında yaşamayı ve adil yöneticiler yetiştirmeyi bizlere nasip etsin.

Allah CC selamı, bereketi, rahmeti hepimizin üzerine olsun.

Evet çok değerli kadirşinas dostlarım, tüm idarecilerin reislerin himayesi altında bulundurduğu zat-ı muhteremlere karşı böyle adaletkâr davranmaları lazım.

Mamafih yarın çok geç olmuş, berzah alemine göç etmiş, çok pişman olmuş oluruz. İş işten geçmeden bu dünyada, aklımızı başımıza almalıyız.

Kalın sağlıcakla hayırlı üsbular.

Bu makale 1265 defa okunmuştur.

Metin Aytürk Metin Aytürk
Belediye ne iş yapar?
Efraim Pala Efraim Pala
Emeklilerimizin sesini duyun artık!
Metin Sezgin Metin Sezgin
Bir Cumhuriyet Yargıcı'nın ardından... (2)
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Din anlayışı ile politik kimlik
Tevhide Türken Tevhide Türken
Hacı Bektaş-ı Veli (2)
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
Soğan!
Perihan Dirican Perihan Dirican
Timsah gözyaşları
Suat Orunç Suat Orunç
İçimizdeki ses vicdan-dan gelir...
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Vicdan makamı
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Mudanya Müzeler Kenti olmalıdır
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 02/07/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 25/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 18/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 11/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 04/06/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 21/05/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci