MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Metin Sezgin

Sakarya'dan Mudanya'ya..

13 Eylül 2018, 14:29

Metin Sezgin


Heykel’deki eski adliye binası karşısındaki iş hanında 1980’li yıllarda tanıdığım, şimdi Allah’ın rahmetine kavuşmuş bir avukat ağabeyimiz vardı. Bu ağabeyimiz 30 Ağustos Zaferi’nden sonra kurtuluş yıldönümlerini kutlayan özellikle Marmara Bölgesi'ndeki bütün il ve ilçelerdeki törenlere katılır, o yöre halkı ile birlikte onların sevinçlerini paylaşırdı. Her vesile ile 26 Ağustos 1922’leri ve 30 Ağustos 1922’leri yok saymaya ve onları değersizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya çalışarak Osmanlı'ya öykünen bugünkü zihniyetin ulusal değerlerimize olan ilgisizliğini gördükçe, bu avukat ağabeyimizin ne denli yüksek bir ulusal tarih bilincine sahip olduğunu şimdi daha iyi anlıyorum.

Dün Mudanya’mızın 96. Kurtuluş Yıldönümü idi. Ancak şu tarihi gerçeği saptamak gerekirse, bugün 97. yıldönümünü kutladığımız Sakarya Zaferi olmasaydı, ulusal tarihimizde ne 30 Ağustos’tan, ne de kent ve beldelerimizin kurtuluş günlerinden söz edilebilirdi.

13 Eylül Sakarya Zaferi’nin tarihsel önemi; 1683,  2. Viyana Kuşatmasından başlayan savaşlardaki başarısızlıklar nedeni ile geri çekilmenin ve bozguna uğramanın Mustafa Kemal’in komutasındaki  Türk Ordusu tarafından 22 gün, 22 gece yapılan büyük ve kanlı bir savaş (Melhame-i Kübra) sonucu ilk kez kazanılan bir zaferle noktalanmış olmasıdır. Ne var ki; Türk tarihinde, Türk’ün Şan Otağının kurtulduğu Sakarya Savaşı’nın yıldönümleri bu büyük zaferin şanına yakışır bir şekilde kutlanmıyor.

Aynı şeyi 11 Eylül Bursa’nın kurtuluş günü için de söyleyebilirim. Bursa Belediyesi'nce bu ulusal kurtuluş günü anısına Bursa Belediyesi’ne ait köşe başlarındaki billboardlara 11 Eylül 2018 günü asılmış bir tek pankart bile olmaması, her duyarlı Türk insanı gibi beni de derinden üzdü.

Geçen haftaki Mudanya Mektubu'nda değindiğim gibi, Sakarya Savaşı’nın kazanılmasında bu savaşa katılan sivil ve asker tüm kahramanlarımızın elbette şeref payı vardır. Bu savaşta geçen hafta eleştirdiğim aymazlık gibi, dahi Komutan Mustafa Kemal’in gösterdiği muhteşem sevk ve idare ve onun kahramanlığından ve dehasından söz etmemek mümkün müdür? Tabi ki, mümkün değildir. Bugün 97. Yıldönümünü kutladığımız Sakarya Zaferi ile ilgili olarak tarafımca derlenen Türk’ün Şan Otağının kurtulduğu:  “Sakarya” başlıklı bugünkü MUDANYA Gazetesi'nin özel ekinde ayrıntılı bilgiler verilmiştir.

Sakarya Savaşı sırasında ordumuzun yüzde 46’sını oluşturan firari erlere rağmen Sakarya Savaşı’nın zaferle sonuçlanması, firar etmeyerek kanlarıyla Sakarya ırmağını kızıla boyayan kahraman erlerimizin ve kahraman subaylarımızın canlarını hiçe sayarak düşmanla savaşmalarının ve Yüce Allah’ın bir takdiridir.

1921 yılı Ağustos’unda gerçekleşen bu firar olayı konusunda, Ergenekon davasında İstanbul Beşiktaş Adliyesi’nde gecenin bir vaktinde haksız yere tutuklanan Mustafa Kemal’in askeri bir Kurmay Türk subayının yaptığı tarihi bir yorum ve haykırış halen kulaklarımda çınlamaktadır.

Evvelki gün, yani 11 Eylül Salı Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 96. Yıldönümü idi. Bursa’nın Yunanlılar tarafından işgali acılarla dolu olup; ne yazık ki, hemen hemen hiçbir direniş olmadan (sadece Karacabey yolundaki Yunanlı askerlerce kolaylıkla kırılan direniş hattı dışında) gerçekleşmiştir. Bursa’yı işgal eden Yunanlı askerlerin önünde “Beyaz Atı” ile yer alan Yunanlı Komutan, bugün halen ayakta duran belediye binası önünde Bursalı kimi aymaz yetkililerce törenle karşılanmıştır. Ne var ki, Türk’ün ulusal vicdanını temsil eden Kuvay-i Milliyeciler bu törenle karşılamayı asla kabul etmemişlerdir. Bu isimsiz kahramanlardan biri de, Bursa’nın işgalinden 13 gün önce Mudanya’da vatanını kahramanca savunup bu uğurda şehit düşen Mudanyalı Şükrü Çavuş'tur. Bursa’nın işgali nedeniyle ulusal şairimiz Mehmet Akif “Bülbül” şiirini yazmış ve bu işgali protesto için Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin kürsüsüne siyah örtü asılmıştır. Bu örtü 11 Eylül 1922’ye kadar kalkmamıştır.

8 Temmuz 1920 tarihinde Yunan askerleri Bursa’ya girdiklerinde başlarında, Venizelos’un oğlu Sofokles bulunuyordu. Daha sonra Sofokles, fotoğrafçısını da yanına alarak bir manga askerle birlikte Osman Gazi’nin türbesine giderek, burada bir hatıra fotoğrafı çektirmiş ve Osmangazi türbesi başında şunları söylemiştir: “Kalk ey koca sarıklı, koca Osman! Kalk da torunlarının halini gör! Kurduğun devleti yıktık. Seni öldürmeye geldim!“

11 Eylül 1922 günü Bursa, al bayrağımıza kavuşmuştur. Bursa, Yunanlılardan kurtarılırken, 14 Mehmetçik şehit düşmüştür. Bu şehitler anısına Bursa Tophane’de, Osmangazi Türbesi'nin bitişiğine Şehitler Anıtı dikilmiştir. Ayrıca bu anıtın arkasında da, bu şehitlerin mezarları bulunmaktadır. Şehitler Anıtı, dört köşeli bir kaide üzerine konulmuş bir mermi sülieti vardır. Bu anıtın önündeki mermer taş üzerinde 2013 yılına kadar şu tarihi ifadeler yer almaktaydı:

“… Burada yatan askerlerin şehit düştükleri muharebe öyle bir muazzam zafer ile nihayet bulmuştur ki, neticesinde Bursa 2. defa fethedilmiş ve kadim Osmanlı Hükümeti nihayet bularak Hükümet-i Cumhuriyetimiz teessüs etmiştir. Bu şehitler bu eserlerin abide-i mazhariyetidir. Mukaddes ruhlarına Fatiha, 1338 -11 Eylül 1921 …”.

Burada bu taş üzerine yazılı cümleler sadece ve sadece tarihi bir gerçeği yansıtmaktadır. Bu cümlelerde asla ve asla Osmanlı’ya hakaret söz konusu değildir. Bu ifadeleri Osmanlıya hakaret  gibi algılamak, Cumhuriyet karşıtı peşin hükümlü bir zihniyetin tarihi olayı saptırmasından kaynaklanan zorlama bir yorumun sonucudur. Bursa’yı al bayrağına kavuşturan ve burada yatan kahraman Mehmetçikler, Osmangazi Türbesi'ne 8 Temmuz 1920 günü tasallut ve tecavüz eden Yunanlı Sofokles’in babasının yönetimindeki Yunan sürülerinden Bursa’mızı ve Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osmangazi’nin kutsal türbesini kurtarmışlardır. Ne var ki, 2013 yılında Bursa’daki bir il başkanının dilekçesi ile bu ibarelerin yazıldığı taş, “Osmanlı’yı işgalci gibi” gösterdiği şeklindeki yukarıda belirttiğimiz gibi tarihi hiçbir dayanağı olmayan bir iddia ve gerekçeyle, ulusal tarih bilincinden yoksun Cumhuriyet karşıtı bir zihniyetin zorlamasıyla ve o zamanki Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün onayı ile 2013 yılında kaldırılmıştır. Ulusal tarihimize, İstiklal Savaşımıza ve İstiklal Savaşı şehitlerimize karşı yapılan bu büyük saygısızlık ne yazık ki, cılız protestolar dışında Bursa yerel basınında ve Bursa kamuoyunda etkin bir savunma ve direnişle karşılaşmamıştır. Böylesi bir ulusal tarih bilincinden yoksunluk  ve böylesi bir Cumhuriyet karşıtlığı nedeniyle olayın gerçekleştiği 2013 yılından beri yüreğimde büyük bir acı duyuyorum.

Ben, bugünkü Mudanya Mektubu'nda, Mudanya’da 11-12 Eylül 1922 günleri cereyan eden ama okullarımızda okutulan tarih derslerinde yer almayan, fakat 30 Ağustos Zaferi’nden sonra Mustafa Kemal’in 1 Eylül 1922 günlü emrinde olasılık olarak  sözünü ettiği ve bu olasılığın gerçekleştiği  Mudanya'da cereyan eden muharebelere yer vereceğim.

30 Ağustos 1922 Dumlupınar Zaferi'nden sonra Batı Anadolu’da cereyan etmiş olan Yunanlıların ricat eden 11. Tümenine karşı Mudanya’da yapılan en önemli muharebeden rahmetli babamız Mehmet Sait SEZGİN'in anılarına dayanarak söz etmek istiyorum. Bu tarihi anılar, yazılı izin alınmadan başkaları tarafından kullanılamaz.

Bu vesile ile 127 Mudanyalı gencin yer aldığı bu muharebelere, 19 yaşında sivil bir genç olarak bizzat katılan ve daha sonraki yıllar bu tarihi olayları kendisinden bizzat dinlediğim, Mudanya’nın kurtuluşunun arifesi olan 11 Eylül 1964 gecesi İstanbul’da Karacaahmet’te 61 yaşında toprağa verdiğimiz rahmetli babamız Mehmet Sait Sezgin ve 126 Mudanyalı genç olmak üzere bu gençler arasında yer alan ve  11- 12 Eylül günleri şehit düşen Mudanyalı 9 şehidimizi ve en başta 25 Haziran 1920 günü şehit düşen Şükrü Çavuş’u rahmetle anıyoruz. 

Bu makale 1102 defa okunmuştur.

Metin Aytürk Metin Aytürk
Virüs mü? Bakteri mi? Mikrop mu?
Efraim Pala Efraim Pala
Koronavirüs ile temizliği hatırladık
Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Hayatın hakikati
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
CHP nerededir?
Perihan Dirican Perihan Dirican
Sabret Amca
Tevhide Türken Tevhide Türken
Bir Türk Generali -2-
Metin Sezgin Metin Sezgin
Her birimiz Mustafa Kemal Atatürk olmalıyız (2)
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Temizlik Hattı derman olamadı!
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
11. yıl mutluluğu

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 26/03/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 19/03/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 12/03/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 05/03/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 28/02/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 20/02/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci