MUDANYA Gazetesi | www.mudanyagazetesi.com
Metin Sezgin

Hangi 26 Ağustos?

30 Ağustos 2019, 17:38

Metin Sezgin


Pazartesi günü Cumhuriyetimizin kuruluşunun önemli kilometre taşlarından biri olan 1922 yılının 26 Ağustos sabahında Gazi Mustafa Kemal komutasındaki kahraman Türk Ordusunun başlattığı Büyük Taarruz’un 97. yıldönümüydü. 

Bundan tam 31 yıl önce 26 Ağustos 1988 günü “Cuma namazını kılmak üzere Bursa'da Ulu Cami'ye gitmiştim. O gün Büyük Taarruz’un 66. yıldönümüydü ve 26 Ağustos’un 66. yıldönümü Cuma gününe denk düşmüştü. O gün Cuma hutbesini okumak için minbere çıkan hoca efendinin Cumhuriyet tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olan 26 Ağustos 1922 günü sabahında başlayan Büyük Taarruz'dan söz etmesini büyük bir hevesle beklerken, bir de baktım ki hoca efendi, o günkü 26 Ağustos 1988 tarihinden 917 yıl önceki 26 Ağustos 1071 tarihli Malazgirt Zaferi'nden söz ediyor. Ama o efendi, o günkü tarihten 917 yıl değil  daha topu topuna  66 yıl önce gerçekleşmiş olan 1922 yılının 26 Ağustos'undaki Kocatepe’den Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna yol açan, bizi 30 Ağustos Zaferi ile kucaklaştıran , yani O Ulu Camii'nde o gün hutbe okuyan hocaya cami minberine çıkarak  Cuma Söylevlerini verebilme imkanı veren, Türk halkına “ULUS” olabilme onurunu  kazandıran 26 Ağustos'tan,  o kutsal Kocatepe’den bir tek cümle ile de olsa söz etmiyordu. Bu tepkilerimi ve 26 Ağustos'a ilişkin duygularımı tam 30 yıl önce yani 26 Ağustos 1989 günlü Cumhuriyet Gazetesi'nde çıkan ve “Hangi 26 Ağustos”  başlığını verdiğim bir yazımda özetle şöyle dile getirmiştim:                             

“…Evet, ulusal tarihimizde iki önemli 26 Ağustos var: İlki 26 Ağustos 1071 "Malazgirt Utkusu", ikincisi ise Türk Ordularının işgalci Yunan Ordularına karşı kesin sonuçlu ve imha amaçlı taarruza  başladıkları gün olan 26 Ağustos 1922. Ulus bilinci olmayanlar ilkini anıp, ikincisini yok sayıyor ve 26 Ağustos 1071i şöyle yüceltiyorlar: 1071'deki 26 Ağustos günü, Selçuklu Sultanı Alparslan Malazgirt'te, kafir Bizans İmparatoru "Diogenes" ile din uğruna savaşıyor. O gün sadece İslam'ın sancağını yükseltmeyi düşünüyordu. (Bakınız: Selçuklular Tarihi ve Türk-İslam Medeniyeti. Prof. Dr. Osman TURAN, Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü Yayınları: 7 sayfa: 128 (Ankara 1965)

26 Ağustos 1071 tarihinden 851 yıl sonra, 1922 yılının 26 Ağustos'unda Afyon ile Ahırdağı arasında mevzilenen Türk askerlerinin ise bir tek düşünceleri vardı: "Ellerinde kalan son Türk yurdunu işgalcilerden kurtarmak, bağımsız ve onurlu bir ulus olarak özgürce yaşayabilmek".

Asırlardır bu ülkede sadece ve sadece din uğruna savaşmayı düşünenlerin buna karşı bu ülkede yaşayan halka millet olmayı değil sadece ve sadece kul ve ümmet olmayı özendirip bunu yeğleyenlerin çağdaş uygarlığa ayak uyduramayanların 26 Ağustos 1922 tarihine kadar sadece ve sadece din uğruna cihatla geçen asırlar boyu süren öykülerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk Prof. Dr. Afet İnan’a bizzat yazdırdığı Medeni Bilgiler (Yurttaşlık Bilgileri) kitabında özetle de olsa büyük bir cesaretle çok açık ve çok net bir biçimde Türk halkına açıklıyor. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Prof. Dr. Afet İnan’a bizzat yazdırdığı bu kitabı tüm duyarlı Türk vatandaşlarının mutlaka ve mutlaka okumalarını tavsiye ediyorum. Bu satırları yazmadan önce Mustafa Kemal Atatürk’ün bizzat yazdırdığı Medeni Bilgiler (Yurttaşlık Bilgileri) kitabının önemli bölümlerini bir kez daha okuma olanağı buldum. (Bakınız: Atatürk'ün Yazdığı Yurttaşlık Bilgileri. Günümüz diline çevrilip basıma hazırlayan Nuran TEZCAN, Çağdaş Yayınları, İstanbul 1989, sayfa 18, 19, 20.)

Yukarıda belirttiğim gibi 26 Ağustos 1988 günü Bursa Ulucami’de tanık olduğum üzerinden 31 yıl geçmesine rağmen laik Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığını bu ülkede ısrarla sürdürdükleri yani tarihi ve sosyal bir gerçek olan laik Türkiye Cumhuriyeti’ni yok saymalarını bu ülkede halen vatandaşlığı, onurlu birer birey olmayı reddeden, buna karşın ümmet olmayı yeğleyen yani ULUS OLMA BİLİNCİ taşımayanların sözcüsü olan bir gazete ve bu gazetenin paralelinde yayın yapan gazeteler 27 Ağustos 2019 günü yine 1922 yılının 26 Ağustos'undaki Kocatepe’yi yok sayıyor; Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşuna yol açan, bizi 30 Ağustos Zaferi ile kucaklaştıran o tarihi, 26 Ağustos 1922’deki Kocatepe’den bu gazeteler bir tek cümle ile de olsa hiç söz etmiyor. Bunların amiral gemisi bu sözde gazete o gün manşetten verdiği haberde sadece ve sadece: “ALPARSLAN’IN TORUNLARI MALAZGİRTTE” diye Türk Milleti’ni bölücü bir haber yayınlıyordu. Yani O Ulu Camii’de yukarıda sözünü ettiğim 26 Ağustos 1988 günü Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı içeren Cuma hutbesi okuyanların zihniyeti aradan yıllar ve yıllar geçse de asla değişmiyordu. Yani 31 yıl önceki tanık olduğum olay gibi bu gazete ve bu gazeteye yandaş olan gazeteler Türk halkına “ULUS” olabilme onurunu kazandıran 26 Ağustos'tan, o kutsal Kocatepe’den bir tek cümle ile de olsa söz etmiyorlardı.

26 Ağustos 1988 gününden beri hep düşünmüşümdür.  Bu nasıl bir nankörlüktür? Bu nasıl bir Cumhuriyet ve Atatürk düşmanlığıdır?

Oysa laik Türkiye Cumhuriyeti'nin banisi, Türkiye’nin ilk Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal, Türk Kurtuluş Savaşı'nı örgütlemek için 19 Mayıs 1919 tarihinde gittiği Samsun’da başlayan ve 10 Kasım 1938’de sona eren 19 yıllık liderliği sırasında 29 Ekim 1923 öncesi Orta Asya'ya dayanan 7 bin yıllık Türk tarihini asla inkar etmemiştir. Atatürk, bu konudaki görüşünü de, "Büyük devletler kuran Atalarımız büyük ve kapsamlı medeniyetlere de sahip olmuştur. Bunu aramak, tetkik etmek, Türklüğe ve cihana bildirmek bizler için bir borçtur ve Türk çocuğu Atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde kuvvet bulacaktır" sözleriyle dile getirmiştir.

Bir çok Mudanya Mektubu'mda söz ettiğim gibi tarihi Mudanya'mız için bu konuda özgün bir örnek vermek gerekirse; Mudanya’nın bilge insanı rahmetli Şükrü Ersoy ağabeyim bu konuda benim için en büyük tanıklardan biridir. Bana sağlığında bu konuda şu açıklamayı yapıyordu; “…..1940lı yıllarda Mudanya Halk Evi Tiyatrosu'nda 1071 Malazgirt Zaferi'ni Türk Milleti'ne armağan eden Büyük Selçuklu Hükümdarı Alparslan’ın adını taşıyan ve Malazgirt Zaferi'nden söz eden piyesini oynardık. Ben bu piyeste, Bizanslı Komutan Diyojenin rolünü üstlenmiştim".

Öyle ise nedir bu Cumhuriyet ve Atatürk karşıtlığı? Bu karşıtlığın sebebi nedir?

Mudanya Mektupları'nda sık sık yinelediğim gibi bu düşmanlık 29 Ekim 1923’ün hemen ertesinde başlayan yüce dinimizi her fırsatta istismar ederek din bezirganlığı yapanlardır ve bugün dahi bu bezirganlığı Türk Milleti’nin Laik Türkiye Cumhuriyeti’nden yana kahir ekseriyetine rağmen Türk Milletine karşı Türk Milletini ve Cumhuriyeti adeta yok sayarak devam ettirmek isteyenlerdir.

30 AĞUSTOS TÜM MİLLETİN BAYRAMIDIR

Bursa Barosu Başkanı değerli meslektaşım Avukat Gürkan Altun, 30 Ağustos Zaferi'nin 97’nci yıldönümünde bir mesaj yayımladı. Bu mesajı özetle nakletmek gerekirse: “Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı’nın 30 Ağustos Zafer Bayramı halkın tamamını ilgilendiren bir bayram değildir şeklindeki sözleri (her ne kadar kendisi tarafından kastının bu olmadığı şeklinde ifade edilse de) daha önce de basına yansıyan Cumhuriyet kazanımlarına, çağdaş evrensel değerlere sahip çıkan ve bu uğurda canıyla bedel ödeyen vatansever aydınlarımız Bahriye Üçok, Uğur Mumcu, Türkan Saylan ve Nazım Hikmet’i dine, devlete ve bayrağa savaş açmış kişiler olarak niteleyen açıklamaları da dikkate alındığında üzülerek ifade ediyoruz ki yukarıda bahsettiğimiz zihniyetin kalıntısı bir yapıyı bize anımsatmaktadır. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanını acil olarak bu zihin yapısının etkilerinden kurtulmaya ve milletin tüm ortak değerlerine sahip çıkmaya çağırıyoruz. Bazı değerlere sahip çıkılıp bazı değerler önemsiz kabul edilerek Belediye Başkanlığı görevleri ifa edilemez. Tiyatro topluluğu ile Kocatepe’ye Bursa Barosu Başkanlığı 3 yıldan bu yana 30 Ağustos 1922 tarihli Zaferi Büyük Taarruz'un başladığı gün olan 26 Ağustos gecesi Afyon Kocatepe’den Bursa Barosu Tiyatro Topluluğunun Kuvay-ı Milliye destanı ile kutlamaktadır. 2500’ü aşkın şehit verilen ve tüm milletin ortak zaferi olan 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ve 30 Ağustos Zaferini büyük coşkuyla kutlamak için tüm barolarımızı, meslektaşlarımızı ve vatandaşlarımızı 26 Ağustos’ta Bursa Barosunun Tiyatro Topluluğu ile beraber hazır olacağı Afyon Kocatepe’de yapılacak törenlere ve Şuhut’tan Kocatepe’ye yapılacak olan zafer yürüyüşüne katılarak tüm milletin bayramını coşkuyla kutlamaya davet ediyoruz.”

Ben de değerli başkanımızın bu mesajına aynen katılıyor ve yarın 97. yıldönümünü kutlayacağımız 30 Ağustos Zaferi dolayısıyla tüm hemşerilerimin ve bütün Türk Milletinin bu büyük bayramını kutluyor ve bugünleri bize bağışlayan başta aziz şehitlerimiz olmak üzere bu zaferde en büyük payı olan ebedi Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal’i ve kendisi gibi tüm yiğit komutanlarını ve Mustafa Kemal’in Dumlupınar’da kahramanca savaşan yiğit askerlerini saygıyla ve minnetle anıyoruz. Ve bir kez daha haykırıyoruz ki; Türk Milletinin kurtuluşu Mustafa Kemal Atatürk'ün gösterdiği çağdaş uygarlık yoluna yeniden girebilmesiyle mümkün olabilecektir.

Bu makale 333 defa okunmuştur.

Ömür Tantekin Ömür Tantekin
Mesele insan olmaktır
Mehmet Aktoprak Mehmet Aktoprak
Ak Parti'nin siyasi hikâyesi..
Yaşar Kılıç Yaşar Kılıç
Kaptan zeytin alınırsa ne olur?
Efraim Pala Efraim Pala
Sevgililer Günü'nün önemi
Tevhide Türken Tevhide Türken
Tutkulu liderler -2
Perihan Dirican Perihan Dirican
Babalar ve kızları
Metin Sezgin Metin Sezgin
Hak tecelli eyleyince
Kaan Tuğracı Kaan Tuğracı
Yavuz Bey oğluma..!
Yavuz Başar Yavuz Başar
Aferin Milli Takım'a
Emin Küçük Emin Küçük
Kağıt fatura düzenlemede kapsam daralıyor
Volkan Biçer Volkan Biçer
Canım kasko
WhatsApp İhbar Hattı WhatsApp İhbar Hattı
Temizlik Hattı derman olamadı!
Yavuz Gerçekçi Yavuz Gerçekçi
11. yıl mutluluğu

Tüm fotoğraflar

MUDANYA Gazetesi - 13/02/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 06/02/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 30/01/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 23/01/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 16/01/2020

MUDANYA Gazetesi -

MUDANYA Gazetesi - 09/01/2020

MUDANYA Gazetesi -

HAVA DURUMU

Tüm videolar

Kılıçdaroğlu Mudanya'da temel attı

Kılıçdaroğlu Mudan

MUDANYA GÜZELLEMESİ - İki Elin Sesiyle Mudanya Şarkıları

MUDANYA GÜZELLEMES

BUDO'da bomba ihbarı asılsız çıktı

BUDO'da bomba

CHP’lilerden Büyükşehir’e sessiz protesto

CHP’lilerden Büyük

60 yıllık Mudanya İskelesi Büyükşehir'in oldu

60 yıllık Mudanya

Mudanyalı gazeteciler Bulgaristan'da

Mudanyalı gazeteci